Sử dụng IIS để tạo Server ảo cho Website ASP .NET

Như các bạn đã biết khi lập trình Web bằng ASP .NET trên Visual Studio (VS) thì mỗi lần muốn xem thử kết quả thì bạn sẽ RUN (F5) để chạy thử trang Web vừa viết. Tuy nhiên, việc này sẽ rất mất thời gian vì VS sẽ tạo 1 IIS ảo để có thể chạy Web của bạn. Vậy có cách nào khác giúp bạn Test Web nhanh hơn không? Câu trả lời là có và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc đó với chỉ với vài thao tác đơn giản.

Read More »