MATLAB Resources

At the MATLAB command line, typing help followed by a function name displays documentation for a built-in function. For example, help plot will bring up help information for plotting.

Read More »

MATLAB R2015a

MATLAB (Matrix Laboratory) – một sản phẩm của MathWorks được biết đến như một phần mềm cực mạnh và cực hay dành cho các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực như Toán học, Công nghệ thông tin (khoa học máy tính), vật lý, . . . .

Read More »